Klucz amortyzacji - BPX

Klucz amortyzacji definiuje wysokość amortyzacji środków trwałych. Jest przypisany do każdego środka w jego rekordzie danych podstawowych. Umożliwia to automatyczne obliczanie amortyzacji każdego aktywa.