Kalkulacja materiału - BPX

Narzędzie służące do zagregowania wszystkich kosztów związanych z wytworzeniem materiału. Wynikiem kalkulacji jest ogólny koszt wytworzenia, który może zostać wykorzystany w celu aktualizacji wybranej ceny materiału. Podstawowym typem kalkulacji jest kalkulacja standardowa wykorzystywana do aktualizacji ceny standardowej materiału.