Infor SyteLine QCS - BPX

Infor QCS to aplikacja pozwalająca na kompleksową kontrolę jakości poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa. Moduł QCS nadaje nową wartość dodaną do podstawowych procesów przedsiębiorstwa poprzez definiowanie i rejestrowanie testów inspekcji, definiowanie kodów jakości, zarządzanie narzędziami. Kontrola jakości składa się z czterech podmodułów, które mogą działać razem bądź rozłącznie. Najczęściej wykorzystywane z nich to:

  • QCS Supplier– Kontrola Jakości Dostaw
  • QCS Customer– Kontrola Jakości Obsługa Klienta
  • QCS InProcess– Kontrola Jakości Produkcji