IDES - BPX

Skrót określający przykładową jednostkę gospodarczą funkcjonującą w systemie SAP.