Hurtownia danych - BPX

Jest to rodzaj bazy danych. Jest to zbiór zintegrowanych danych z wielu źródeł, zorientowanych tematycznie, przeznaczonych tylko do odczytu. Zbiór ten jest cyklicznie uaktualniany danymi z systemów informatycznych używanych w przedsiębiorstwie. Celem hurtowni danych jest optymalizacja i szybkość wyszukiwania informacji dlatego też często model danych różni się od tego w relacyjnej bazie danych. Na hurtowni danych działa większość systemów analitycznych.