Home Banking - BPX

System do elektronicznej komunikacji banku z klientem poprzez wykorzystanie linii telekomunikacyjnych. Jest to usługa dla klientów polegająca na dostarczeniu dostępu do danych oraz możliwości składania zleceń z rachunków bankowych Klienta za pomocą elektronicznego systemu bankowości.