Diagram Gantta - BPX

Graf stosowany w zrządzaniu projektami. Jest to graficzny sposób pokazujący rozplanowanie poszczególnych etapów (zadań) projektu w czasie.

Diagram Gantta uwzględnia podział projektu na poszczególne zadania oraz rozplanowanie ich w czasie. Pokazuje czasy rozpoczęcia i zakończenia działań, ich trwania, kolejność i wzajemne zależności.

Etapy tworzenia diagramu Gantta:

 1. Podział projektu na poszczególne zadania.
 2. Określenie ram czasowych dla wyodrębnionych zadań i całego projektu.
 3. Ustalenie kolejności realizacji zadań.
 4. Określenie czasów rozpoczęcia i zakończenia dla poszczególnych zadań.
 5. Graficzne przedstawienie harmonogramu.

Zalety Diagramu Gantta:

 • uniwersalizm metody,
 • możliwość sprawnego planowania,
 • bieżąca kontrola realizowanego przedsięwzięcia,
 • możliwość bieżącego aktualizowania harmonogramu,
 • dobra wizualizacja zadań wykonywanych równolegle,
 • efektywne zarządzanie czasem przy realizacji zadań.