Derywaty - BPX

Instrumenty pochodne to grupa instrumentów, których głównym celem jest zabezpieczanie pozycji walutowej lub stopy procentowej, tworzonej przez inne transakcje. System SAP wspiera obsługę bardzo szerokiego spektrum instrumentów finansowych, poczynając od relatywnie prostych transakcji typu Swap (IRS, CIRS), transakcji typu CAP i FLOOR aż po różnego rodzaju opcje (w tym waniliowe, barierowe i azjatyckie) i strategie opcyjne.