Asocjacyjne podejście do modelowania danych - BPX

Najczęściej używane obecnie są relacyjne bazy danych, gdzie występujące powiązania między tabelami są utworzone za pomocą kluczy. W podejściu asocjacyjnym połączenia pojawiają się na skutek kojarzenia pól o tych samych nazwach. Asocjacyjne podejście do modelowania danych polega na łączeniu tabel za pomocą pól o tych samych nazwach.  Niektóre narzędzia do analizy biznesowej generują takie połączenia automatycznie, gdy tylko tabele zostaną wczytane i oprogramowanie wykryje pola o tych samych nazwach w 2 tabelach. Wygeneruje wtedy automatycznie połączenie między nimi. Model ten jest bardziej intuicyjny i bardziej przypomina sposób myślenia użytkownika.  Należy uważać podczas modelowania danych asocjacyjnie by nie wygenerować pętli. Wtenczas dokładna analiza danych staje się niemożliwa.