SAP QM | Quality Management | Zarządzanie Jakością |BPX

Czym jest zarządzanie jakością (Quality Management)? Z początku wydaje się kolejnym zwrotem i modułem systemu SAP, jednakże po ewentualnej wizycie Sanepidu, słowa te mogą nabrać trochę szerszego znaczenia.

Segregacja procesów jakościowych

Moduł QM służy, jak sama nazwa wskazuje, do zarządzania jakością. Podstawowym dokumentem, jaki jest używany w tym segmencie, jest tzw. partia kontrolna (Inspection Lot), dokument ten stanowi początek, a także podstawę każdego procesu jakości.

Aby zawierał wszystkie niezbędne informacje, konieczne było wprowadzenie pewnej segregacji procesów jakościowych.

W tym celu opracowano tzw. typy inspekcyjne (inspection type), przypisywane odpowiednio do materiałów w rekordach informacyjnych materiałów ( MM02), których mają dotyczyć.

Rozróżniamy kilka rodzajów typów inspekcyjnych, w zależności od pochodzenia, odpowiednio dla:

  • dostaw materiałów,
  • wydań materiałów,
  • testów na produkcji,
  • testów higienicznych,
  • oraz testów dodatkowych, tzw. Ad hoc.

Oczywiście są to jedynie grupy główne, które składają się dodatkowo z podgrup. Taki podział, pozwala na przypisanie wymaganych testów do konkretnych materiałów, co jest niezbędne w celu optymalizacji i zautomatyzowania procesów.

Ale skoro procesy SAP mają stanowić spójną całość, to na jakiej podstawie system ma wiedzieć, co i jak ma być testowane?

Podstawą do tego są plany inspekcyjne (Inspection Plans- QP01), które zawierają reguły pomiędzy materiałami, związanym z nimi ryzykiem, dostawcami (w przypadku surowców), a także tzw. cechy kontrolne (tzw. MIC- QS21) oraz metody kontrolne (tzw. IM- QS31).

Tłumacząc na polski – MICs są to charakterystyki opisujące testy (mogą być jakościowe lub ilościowe), które mają zostać przeprowadzone, natomiast IM są to metody, jakie posłużą do wykonania tych testów.

Powyższe elementy stanowią bazę danych przypisaną do poszczególnych materiałów, niezbędną do wzajemnego kojarzenia materiałów z wymaganymi testami.

Tyle odnośnie teorii, a jak to wygląda w praktyce?

W zależności od polityki firmy i zakresu implementacji, proces kontroli jakości może dotyczyć zarówno surowców, wyrobów gotowych, opakowań, jak i testów otoczenia i może być on niemal w pełni zautomatyzowany (oczywiście jeżeli chodzi o procesy systemowe).

 Jak to wygląda (na przykładzie wdrożenia u jednego z klientów BPX)

Wszystko zaczyna się w momencie otrzymania dostawy materiałów od dostawcy:

Podczas ewidencji przyjęcia materiałów na magazyn ( MIGO bądź VL31N), automatycznie powstaje partia kontrolna i w tym samym czasie, odpowiedzialna osoba wprowadza pierwsze wymagane rezultaty testów jakościowych (QE51n). Następnie zbierane są próbki do laboratoriów oznaczane naklejkami, automatycznie drukowanymi przez system. Próbki trafiają do laboratorium, natomiast zakres wymaganych testów wysyłany jest przy użyciu interfejsu (QEH1), który stanowi łącznik, pomiędzy systemem SAP a partnerem zewnętrznym (stanowisko robocze).

Po przeprowadzeniu testów przez laboratorium, wyniki również odsyłane są przez interfejs. Jeżeli wszystkie wyniki są zgodne ze specyfikacją jakościową materiału, system automatycznie podejmuję pozytywną decyzję użycia (Usage Decision) i materiały mogą zostać użyte na produkcji. Jeżeli jednak jakiś wynik wykracza poza przyjęte normy, system wysyła informację do odpowiedzialnych osób i decyzja odnośnie użycia, zostaje podjęta manualnie ( QA11).

Proces ten wygląda podobnie w przypadku testów fabrycznych, różnicę stanowi jedynie rodzaj materiału oraz zakres i rodzaj testów.

Oczywiście, należy pamiętać, że dla każdego materiału baza danych do kontroli jakości budowana jest indywidualnie, co pozwala na przeprowadzanie jedynie wymaganych testów, a co za tym idzie – wpływa to na redukcję kosztów.

W bardzo dużym skrócie, tak wygląda kontrola jakości w SAP, a właściwie część jej funkcjonalności. Mamy nadzieję, że udało nam się nieco przybliżyć to zagadnienie.

Opracowanie tekstu dotyczącego zarzadzania jakością (QM):
BPX S.A.

Następny wpis: Zarządzanie ryzykiem finansowym w SAP

Poprzedni wpis: Wstęp do Business Intelligence

 

Kontakt z Nami

W czym możemy Ci pomóc?

Wypełnij poniższe pola i wyślij formularz - odpowiemy niezwłocznie