Zarząd BPX S.A

Zarząd BPX S.A.

 • Bogusław Cieślak

  Bogusław Cieślak

  Prezes Zarządu BPX S.A.

  Od 2005 roku rozpoczął własną jednoosobową działalność gospodarczą, żeby w 2006 roku zacząć na większą skalę rozwijać własny biznes. Wraz z kilkoma innymi konsultantami systemów ERP założył w czerwcu 2006 roku firmę Business Partners eXcellnce sp. z.o.o. której został prezesem.

  Od roku 2010 był także jej większościowym udziałowcem. Od roku 2014 sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej BPX S.A., a od roku 2016 pełni funkcję Prezesa Zarządu.

  Absolwent Politechniki Poznańskiej na wydziale Budowy Maszyn na kierunku Zarządzanie i Marketing z tytułem magistra inżyniera. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 1998 roku w poznańskim oddziale firmy TETA S.A. jako wdrożeniowiec.

  Następnie pracował dla firmy Itelligence pełniąc rolę Konsultanta SAP i Kierownika Projektów. W trakcie ponad 18-letniej kariery konsultingowej pełnił przede wszystkim role zarządcze, będąc szefem projektu, liderem zespołów w projektach prowadzonych między innymi na Węgrzech, Słowacji, we Francji, w Holandii, Polsce, Stanach Zjednoczonych Ameryki i innych.

  Pan Bogusław Cieślak będąc prezesem spółki był odpowiedzialny za strategię rozwoju firmy, realizację prac projektowych, finanse oraz całościową organizację przedsiębiorstwa. Do 2012 roku Pan Bogusław udzielał się na rynku usług konsultingowych jako wysokiej klasy specjalista, jednak wraz z dynamicznym rozwojem przedsiębiorstwa zaprzestał pracy na projektach, a skupił się głównie na rozwoju firmy.

  Bogusław Cieślak zaangażowany jest od 2008 roku również mocno w działalność charytatywną, będąc Fundatorem Fundacji Lepszy Start, a od 2010 prowadząc wraz ze swoją żoną Ireną Cieślak Niepubliczną Szkołę Podstawową dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu „Przylądek” w Parzniewie.

 • Anna Saczuk

  Anna Saczuk

  Wiceprezes Zarządu BPX S.A.
  Dyrektor Działu SAP

  W BPX od 2008 roku. Karierę rozpoczęła jako konsultant SAP TR, od 2010 zajmując stanowisko Dyrektora Konsultingu. W latach 2010 do 2013 sprawowała funkcję prokurenta spółki, następnie Prezesa oraz Wiceprezesa jej Zarządu.

  Podczas pracy w BPX pełniła różne funkcje zarządcze: mocno zaangażowana w sprzedaż, tworzyła oferty i umowy z klientami, aktywnie uczestniczyła w pozyskiwaniu nowych klientów oraz zarządzaniu relacjami z nimi, tworzyła zasady motywowania pracowników wraz z tworzeniem siatki wynagrodzeń, rekrutowała pracowników, stworzyła osobny dział HR, mocno rozwija dział Finansowy, jak również buduje strategię firmy.

  W dorobku zawodowym ma kilkanaście projektów krajowych oraz międzynarodowych, głównie jako konsultant wiodący/leader zespołu. W trakcie pracy zawodowej zaangażowana w międzykulturowe projekty w RPA, UAE, Arabii Saudyjskiej, Egipcie, Niemczech, Francji, Kanadzie, USA, Brazylii, Indiach i innych krajach, jak również w krajowych projektach, między innymi w Grupie Kapitałowej Azoty.

  Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z podwójnym tytułem magistra z obszaru zarządzania marką oraz handlu międzynarodowego.

  W 2007 roku wyjechała na studia do Aalborg w Danii na stypendium naukowe w ramach programu Socrates-Erasmus. W czerwcu 2013 ukończyła studia podyplomowe z „Psychologii w firmie i życiu społecznym” w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej.

 • Michał Osoba

  Michał Osoba

  Wiceprezes Zarządu BPX S.A.
  Dyrektor Działu Business Intelligence

  Od 2013 jest związany z firmą BPX. Jako Dyrektor Sprzedaży, był odpowiedzialny za sprzedaż systemów ERP SAP oraz rozwój nowego obszaru Business Intelligence QlikView firmy QlikTech.

  Do jego obowiązków należało również zarządzanie działem marketingu. Od 2015 roku pełni funkcję Dyrektora działu Business Intelligence, odpowiadając za zespół sprzedażowy oraz wdrożeniowy, koordynując proces od początku do końca.

  Swoją karierę w sprzedaży rozpoczął w 2005 roku od pracy w firmie Coca-Cola HBC Polska na stanowisku handlowca.

  Podczas 11 lat pracy w działach sprzedaży pełnił funkcję od handlowca do dyrektora działu, nabierając na każdym stanowisku bardzo cennego doświadczenia.

  Współpracował z największymi dostawcami takimi jak IBM, SAP, ORACLE oraz MICROSOFT.

  Od początku swojej kariery uczestniczył w licznych kursach w Polsce i za granicą szkoląc swoje umiejętności managerskie.

  Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na wydziale Finanse i Rachunkowość.

 • Michał Lipiec

  Michał Lipiec

  Członek Zarządu BPX S.A.
  Dyrektor Działu Complementary Business Solutions

  W BPX od 2013 roku. Rozpoczynał swoją karierę w firmie jeszcze na studiach jako młodszy konsultant ERP Infor SyteLine. W swoim dorobku posiada realizację wielu krajowych i zagranicznych projektów opartych o rozwiązania Infor. Pełnił rolę konsultanta wiodącego jak i architekta rozwiązań, w tym księgowej lokalizacji produktu na rynek polski.

  Od 2017 roku Dyrektor działu Infor, odpowiedzialny za sprzedaż oraz wdrożenia rozwiązań. BPX w tym czasie został największym partnerem Infor SyteLine w Polsce. Utworzył kolejny dział wdrożeń enova365. Pomysłodawca oraz główny koordynator przejęcia spółki Milestone Dom Wdrożeniowy (enova365 oraz TETA HR).

  W zarządzie BPX od 2020 roku. Przewodniczący Rady Nadzorczej Milestone Dom Wdrożeniowy od 2023. Odpowiada za linię Complementary Business Solutions składającą się z działu programistycznego (głównie .NET/C#/T-SQL), sprzedażowego oraz wdrożeniowego: Infor SyteLine, enova365, Teta HR.

  Absolwent Informatyki i Ekonometrii oraz Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 • Dariusz Miętka

  Dariusz Miętka

  Członek Zarządu BPX S.A.
  Dyrektor Działu Produktowego

  W 2008 rozpoczął współpracę z BPX w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, a w roku 2015, w związku ze zwiększeniem skali działalności założył spółkę BPX Solutions Sp. z o.o. W roku 2023, jako naturalny krok w zacieśniającej się współpracy doszło do połączenia obu spółek.

  Swoją karierę rozpoczął w 2002 roku w europejskim centrum IT korporacji Mars Inc. w Strasbourgu - we Francji - uczestnicząc w międzynarodowych projektach jako konsultant. W 2007 powrócił do Polski, gdzie kontynuował karierę w korporacji L’Oreal.

  W trakcie ponad 18-letniej kariery konsultingowej pełnił role konsultanta, szefa projektu, lidera zajmującego się rozwojem zawodowym współpracujących konsultantów, a także zajmował się zarządzaniem spółką. Uczestniczył w projektach w kilkudziesięciu krajach w Europie, Ameryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.

  Absolwent (summa cum laude) Politechniki Warszawskiej, na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, na kierunku Inżynieria Komputerowa, z tytułem magistra inżyniera.

 • SAP
 • Qlik
 • Infor
 • enova365
 • Teta
 • Visual Fabriq
 • RGM
 • Power BI
 • Semarchy
 • K4 Inphinity
 • Vizlib
 • Tricentis Tosa