Kompletne wdrożenie

Wdrożenie Qlik

Wdrożenie systemu Qlik, które od początku do końca prowadzone jest przez analityków i konsultantów BPX. Na początku projektu przeprowadzona zostaje analiza przedwdrożeniowa obszarów biznesowych, które ma objąć wdrożenie. Następnie przygotowywany jest szczegółowy plan wdrożenia obejmujący wszystkie funkcjonalności i przewidywane koszty.

Wdrożenia są prowadzone w metodyce Scrum i mają na celu jak najszybsze dostarczenie pierwszych funkcjonalności produkcyjnych. Wdrożenie zamyka przekazanie pełnej dokumentacji powdrożeniowej i szkolenie z obsługi platformy. Każda funkcjonalność wdrażana w sposób cykliczny.

Kompletne wdrożenie systemu QlikKompletne wdrożenie systemu Qlik

Kompletne wdrożenie systemu może zostać uzupełnione poprzez umowę SLA w ramach której konsultanci BPX realizują zgłoszenia serwisowe i rozwojowe.

Wdrożenie z przekazaniem wiedzy

Wdrożenie z przekazaniem wiedzy różni się od kompletnego wdrożenia stopniem zaangażowania pracowników po stronie klienta. Pierwsze fazy projektu są realizowane w całości przez BPX, następnie przeprowadzane są szkolenia pracowników klienta, którzy docelowo przejmują kolejne prace wdrożeniowe. Przekazanie wiedzy i odpowiedzialności za wdrożenie następuje stopniowo:

Przekazanie wiedzy i odpowiedzialności za wdrożeniePrzekazanie wiedzy i odpowiedzialności za wdrożenie
 • Pierwsza faza wraz z pierwszą wersją Hurtowni Danych zostaje wdrożona przez BPX. Po zamknięciu fazy przeprowadzane są podstawowe szkolenia z zakresu wdrażania raportów Qlik.
 • Druga faza odbywa się w podziale odpowiedzialności 50/50. Pracownicy klienta uczestniczą aktywnie w procesie tworzenia raportów przy wsparciu konsultantów BPX. Część prac prowadzona jest wspólnie w formie warsztatów w siedzibie klienta lub siedzibie BPX.
 • Trzecia faza obejmuje kolejne szkolenia dla pracowników klienta z zaawansowanych tematów wdrożeniowych takich jak optymalizacja, zaawansowany skrypt, dobre praktyki modelowania danych
 • Kolejne etapy wdrożeniowe realizowane są już w 100% przez zespoły robocze klienta. Możliwe jest także wykupienie puli dni na wsparcie naszych konsultantów lub podpisanie umowy SLA.

Warsztaty

Zamiast klasycznego projektu wdrożeniowego prowadzone są kliku tygodniowe warsztaty w siedzibie klienta lub siedzibie BPX. Warsztaty mają na celu wspólną pracę konsultantów BPX i pracowników klienta w celu stworzenia aplikacji raportowych. Forma warsztatowa sprawdza się w przypadku małych wdrożeń lub rozwoju już istniejącej instalacji.

Po zakończeniu warsztatów możliwe jest wykupienie dodatkowego wsparcia konsultantów BPX. Forma warsztatowa zakłada przynajmniej podstawową znajomość narzędzia Qlik przez pracowników klienta (zrealizowany przynajmniej jeden projekt w narzędziu). Można ją także poprzedzić szkoleniami.

Sprzedaż licencji

Jako autoryzowany partner firmy Qlik w Polsce, pośredniczymy w sprzedaży licencji. Kupującym od nas licencje zapewniamy wsparcie w ramach umowy Maintenance, świadczymy pierwszą linię suportu oraz pośredniczymy w komunikacji z firmą Qlik. Zakres wsparcia można rozszerzyć poprzez podpisanie umowy SLA. Posiadamy własną platformę obsługi zgłoszeń przez którą klient może się z nami komunikować i śledzić przebieg zgłoszeń serwisowych.

Porównanie poszczególnych wariantów

Element

Kompletne wdrożenie

Wdrożenie z przekazaniem wiedzy

Warsztaty

Sprzedaż licencji

Cel

Wdrożenie całości systemu wraz z analizą przedwdrożeniową i wsparciem powdrożeniowym ze strony BPX

Wdrożenie częściowe wraz z intensywnymi szkoleniami i przekazywaniem kompetencji

Rozwiązanie konkretnego problemu postawionego przez klienta lub wdrożenie konkretnej funkcjonalności

Wyłącznie zakup nowych licencji lub rozbudowa istniejącej bazy licencji

Zaangażowanie

Wdrożenie w całości realizowane przez BPX

Wdrożenie ze stopniowym przekazaniem prac klientowi

Krótka forma wspólnego zaangażowania BPX i klienta

BPX świadczy jedynie wsparcie z tytułu Maintenance

Dokumentacja

Pełna dokumentacja

Dokumentacja tylko do części wykonanej przez BPX

Brak dokumentacji

Brak dokumentacji

Szkolenia

Opcjonalne

Jako część wdrożenia szkolenia deweloper / administrator. Zaawansowane szkolenia

Brak szkoleń w ramach projektu

Brak szkoleń w ramach projektu

Kiedy wybrać ten scenariusz?

Chcesz wdrożyć całość systemu według specyfikacji

Masz u siebie zespół lub planujesz stworzyć zespół, który przejmie rozwój platformy

Pracujesz już z Qlik i potrzebujesz konsultacji w konkretnym przypadku biznesowym

Chcesz zakupić licencje, rozbudować istniejącą bazę licencji i jednocześnie skorzystać z usług BPX w zakresie wsparcia maintenance

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy! Interesują Cię nasze rozwiązania? Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.
  Administratorem Twoich danych osobowych jest BPX S.A. (KRS: 0000274149), a szerszą informację o przetwarzaniu danych osobowych przez BPX S.A. możesz znaleźć w Polityce Prywatności.

  • SAP
  • Qlik
  • Infor
  • enova365
  • Teta
  • Visual Fabriq
  • RGM
  • Power BI
  • Semarchy
  • K4 Inphinity
  • Vizlib
  • Tricentis Tosa