Embedded analytics – integracja raportów w technologii HTML

Qlik Sense Embedded Analytics

Qlik Sense pozwala na integrację analiz i danych w technologii HTML. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest osadzanie pojedynczych obiektów, całych raportów utworzonych w Qlik Sense a nawet zasilanie niestandardowych wizualizacji napisanych w języku JavaScript danymi zgromadzonymi w Qlik Sense.

Mashup

Mashup może w sobie łączyć dane z kilku różnych źródeł jednocześnie, dostarczając nowe możliwości analizy i integracji ze stronami korporacyjnymi. Pozwala to na zaimplementowanie właściwie dowolnej wizualizacji wspierającej technologie HTML, CSS i JavaScript.

 Embedded analytics – integracja raportów w technologii HTML - BPX Embedded analytics – integracja raportów w technologii HTML - BPX

Mashup pozwala także na łączenie rozwiązania Qlik Sense z innymi systemami, które działają w technologii HTML. Dzięki temu możemy wbudowywać raporty i wykorzystać moc Silnika Asocjacyjnego Qlik Sense do rozszerzania możliwości innych narzędzi. Zobacz przykład zintegrowania Qlik Sense z platformą CRM

Przykład zintegrowania Qlik Sense z platformą CRM

Zobacz przykład

Jednocześnie mashupy dają wszystkie możliwości wbudowane w Qlik Sense:

 • Zabezpieczenia są przenoszone z platformy Qlik, co oznacza, że dany użytkownik ma takie same uprawnienia do danych jak w standardowym interfejsie Qlik Sense
 • Obiekty nadal są ze sobą połączone i nawet umieszczone niezależnie na stronie mogą być wspólnie filtrowane przez selekcje
 • Pełna elastyczność i szybkość działania silnika in-memory pozwala na analizowanie dużych zbiorów danych w mashupach tak samo jak w natywnych aplikacjach Qlik Sense

Przykłady zastosowań technologii mashup:

 • Integracja z innymi systemami w technologii HTML i JavaScript
 • Integracja analiz i wskaźników z stronami przedsiębiorstwa (lub stronami w intranecie)
 • Wyświetlanie raportów na ekranach hal produkcyjnych, biur i innych przeznaczonych do tego mediach
 • Rozbudowa i dostosowanie wizualizacji do korporacyjnych standardów kolorystki i funkcjonalności
 • Publikowanie raportów ogólnie dostępnych (na przykład dla inwestorów) w nowoczesny i atrakcyjny sposób

Zobacz więcej rozwiązań zbudowanych przy użyciu mashupów pod adresem

Demo

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy! Interesują Cię nasze rozwiązania? Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.
  Administratorem Twoich danych osobowych jest BPX S.A. (KRS: 0000274149), a szerszą informację o przetwarzaniu danych osobowych przez BPX S.A. możesz znaleźć w Polityce Prywatności.

  • SAP
  • Qlik
  • Infor
  • enova365
  • Teta
  • Visual Fabriq
  • RGM
  • Power BI
  • Semarchy
  • K4 Inphinity
  • Vizlib
  • Tricentis Tosa