GPW: w sprawie wycofania z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki BPX - BPX

Uchwała Nr 628/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wycofania z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki BPX S.A.
§ 1

Zgodnie z art. 91 ust. 1 i 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…), oraz na podstawie § 12 ust. 2 pkt 1) lit. a) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu i § 25 ust. 10 Załącznika Nr 2 do tego Regulaminu, Zarząd Giełdy stwierdza, że:

1) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce BPX S.A. zezwolenia na wycofanie z obrotu w alternatywnym systemie akcji tej spółki, oznaczonych kodem „PLDOMEX00010”, z dniem 24 czerwca 2022 r. nastąpi wycofanie tych akcji z obrotu na rynku NewConnect; 2) zlecenia maklerskie na akcje spółki BPX S.A., przekazane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, a niezrealizowane do dnia 23 czerwca 2022 r. (włącznie), tracą ważność.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl