BPX SA (3/2021) Rozszerzenie zakresu działalności Spółki (ESPI) - BPX

Raport bieżący 3/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd BPX S.A. informuje, że w ramach poszerzenia oraz dywersyfikacji działalności biznesowej zamierza inwestować w obszar nieruchomości. Zarząd dokonał już rozpoznania rynku oraz wytypował pierwsze możliwe inwestycje, które zamierza zrealizować w pierwszym półroczu bieżącego roku. Realizacja niniejszej strategii jest uzależniona od bieżącej sytuacji firmy oraz sytuacji na rynku.

W całym 2021 roku Spółka zamierza przeznaczyć do 5 mln PLN (słownie: pięciu milionów złotych) na inwestycje w wyżej wymienionym obszarze.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1