BPX SA (2/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku (EBI) - BPX

Raport Bieżący nr 2/2021

Zarząd BPX S.A. ustalił następujące terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.:

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2020 roku: 15 lutego 2021 r.

Zaudytowany raport roczny skonsolidowany za 2020 rok: 31 maja 2021 r.

Zaudytowany raport roczny jednostkowy za 2020 rok: 31 maja 2021 r.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2021 roku: 14 maja 2021 r.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2021 roku: 13 sierpnia 2021 r.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kwartał 2021 roku: 15 listopada 2021 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl