BPX SA (16/2022) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI) - BPX

Raport bieżący 16/2022
Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd BPX S.A. informuje, iż otrzymał od pana Bogusława Cieślaka zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji BPX S.A.

29 kwietnia 2022 r., w wyniku rozliczenia zawartej w dniu 28 kwietnia 2022 r. transakcji sprzedaży 1.587.180 akcji BPX S.A., zmienił się udział p. Bogusława Cieślaka w kapitale i w głosach na WZA BPX S.A.

Przed ww. nabyciem akcji posiadał 16.070.792 akcji BPX S.A., które stanowiły 77,24% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 16.070.792 głosów na WZA, stanowiących 77,24% głosów na WZA.

Obecnie posiada 14.483.612 akcji BPX S.A., które stanowią 69,62% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do 14.483.612 głosów na WZA, stanowiących 69,62% głosów na WZA.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl