BPX SA (15/2022) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI) - BPX

Raport bieżący 15/2022
Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd BPX S.A. informuje, iż otrzymał od BPX S.A. zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji BPX S.A.

29 kwietnia 2022 r., w wyniku rozliczenia zawartej w dniu 28 kwietnia 2022 r. nabycia 1.587.180 akcji BPX S.A., zmienił się stan posiadania akcji własnych BPX S.A.

Przed ww. nabyciem BPX SA posiadała 2.284.567 akcji własnych, które stanowią 10,98% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 2.284.567 głosów na WZA, stanowiących 10,98% głosów na WZA.

Obecnie posiada 3.871.747 akcji własnych, które stanowią 18,61% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do 3.871.747 głosów na WZA, stanowiących 18,61% głosów na WZA.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl