BPX SA (13/2022) Raport roczny jednostkowy BPX S.A. za 2021 r. (EBI) - BPX

Raport Roczny nr 13/2022
Zarząd BPX S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy BPX S.A. za 2021 rok.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl