BPX SA (13/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej (EBI) - BPX

Raport Bieżący nr 13/2020

Zarząd BPX S.A. informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: pana Adama Burskiego, pana Tomasza Chudzikowskiego, panią Biankę Kunicką-Chudzikowską, pana Jarosława Kuśnierza i pana Dariusza Miętkę. Kadencja powołanych członków Rady Nadzorczej wygasa w dniu 31 sierpnia 2023 r.

W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o wszystkich powołanych członkach Rady Nadzorczej BPX S.A.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl