Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia BPX S.A. zgłoszone przez akcjonariusza - BPX