Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA. - BPX

Postawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd BPX S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 20 września 2019 r. roku:

1. Bogusław Cieślak – posiadający bezpośrednio 13.989.740 głosów z 13.989.740 akcji, co stanowiło 74,85% głosów na NWZA i stanowi 67,24% w głosach ogółem,

2. Marcin Zoga – posiadający bezpośrednio 180.154 głosów z 180.154 akcji oraz pośrednio przez Housemax sp. z o.o. we Wrocławiu 2.134.882 głosów z 2.134.882 akcji, co łącznie dało 2.315.036 głosów z 2.315.036 akcji, co stanowiło 12,39% głosów na NWZA i stanowi 11,13% w głosach ogółem,

3. Anna Saczuk – posiadająca bezpośrednio 1.258.357 głosów z 1.258.357 akcji, co stanowiło 6,73% głosów na NWZA i stanowi 6,05% w głosach ogółem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl