Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA. - BPX

Raport bieżący 5/2018

Zarząd BPX S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 19 czerwca 2018 r. roku:

Bogusław Cieślak – posiadający bezpośrednio 13.484.541 głosów z 13.484.541 akcji, co stanowiło 84,87% głosów na ZWZA i stanowi 67,24% w głosach ogółem,

Marcin Zoga – posiadający bezpośrednio 180.154 głosów z 180.154 akcji oraz pośrednio przez Housemax sp. z o.o. we Wrocławiu 2.134.882 głosów z 2.134.882 akcji, co łącznie dało 2.315.036 głosów z 2.315.036 akcji, co stanowiło 14,04% głosów na ZWZA i stanowi 11,13% w głosach ogółem.

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl