Uzupełnienie porządku obrad NWZA 23.02.2022 na żądanie akcjonariusza wraz z projektami uchwał. - BPX