Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 29 kwietnia 2022 r. - BPX

Raport Bieżący nr 11/2022
Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 29 kwietnia 2022 r., wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Walne Zgromadzenie odbyło się bez formalnego zwołania, gdyż cały kapitał zakładowy był reprezentowany.

Jednocześnie Zarząd BPX S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od przyjętego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl