Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 19 czerwca 2018 r. - BPX

Raport Bieżący nr 8/2018

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl