Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 lutego 2022 r. - BPX

Raport Bieżący nr 6/2022
BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 23 lutego 2022 r., wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad i do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl