Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 20 września 2019 r. - BPX

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 20 września 2019 r., wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd BPX S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad oraz że do podjętych uchwał zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1
kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl