Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 marca 2016 roku - BPX

Raport Bieżący nr 8/2016

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl