Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 marca 2016 roku. - BPX

Raport Bieżący nr 6/2016

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl