Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 marca 2016 roku. - BPX

Raport bieżący z plikiem 3/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki BPX S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 marca 2016 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Powstańców Śląskich 28-30, 53-333 Wrocław.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl