Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA 23 lutego 2022 r. - BPX

Raport bieżący 9/2022
Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

BPX S.A. przekazuje listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 lutego 2022 r. i którzy posiadali co najmniej 5% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1. Bogusław Cieślak – posiadający bezpośrednio 15.621.920 głosów z 15.621.920 akcji, co stanowiło 87,96% głosów na WZA i 75,09% w głosach ogółem.

2. Anna Saczuk – posiadająca bezpośrednio 1.258.357 głosów z 1.258.357 akcji, co stanowiło 7,09% głosów na NWZA i 6,05% w głosach ogółem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl