DOMEX-BUD DEVELOPMENT SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ. - BPX

Raport bieżący 13/2013

1. Tomasz Kowalski – 3.150.000 głosów, co stanowiło 100% na NWZA i stanowi 70,92% w głosach ogółem.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi abs/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl