DOMEX-BUD DEVELOPMENT SA wykaz akcjonariuszy na NWZA - BPX

Raport bieżący 5/2014

Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 12 marca 2014 roku:

1. Business Partners eXcellence Sp z o.o. – 3.150.000 głosów z 3.150.000 akcji, co stanowiło 100% głosów na NWZA i stanowi 88,42% w głosach ogółem.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl