DOMEX-BUD DEVELOPMENT SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA - BPX

Raport bieżący 4/2012

Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 20 czerwca 2012 roku.

1) Tomasz Kowalski – 4.750.000 głosów, co stanowiło 95,96% na ZWZA i stanowi 87,76% w głosach ogólem.

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mln/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl