DOMEX-BUD DEVELOPMENT SA akcjonariusze 5% głosów na ZWZA - BPX

Raport bieżący 3/2011

Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DOMEX-BUD Development S.A. w dniu 8 czerwca 2011 roku.

1) Tomasz Kowalski – 4.750.000 głosów, co stanowiło 96,94% na ZWZA i stanowi 87,76% w głosach ogółem.

kom espi abs

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl