Plany - BPX

Rozwój bazy klientów

Spółka zamierza rozwijać bazę klientów pozyskaną dzięki przejęciu znacznej części działalności operacyjnej firmy Business Partners eXcellence w oparciu o produkty SAP, INFOR oraz QlikView. Prace rozwojowe będą przebiegały zarówno na rynkach krajowych jak i zagranicznych. Planujemy zarówno dywersyfikować bazę klientów pozyskując odbiorców z różnych branż na rynku, jak i poszerzać nasz rozwój poprzez dostarczanie różnorodnych usług. Zamierzamy mocno koncentrować się na rozwoju działu wsparcia, jednakże nadal utrzymywać jakość usług u obecnych klientów firmy Business Partners eXcellence sp. z o.o.

Rozwój obszaru działalności

Spółka w najbliższych latach zamierza rozwinąć obszar działalności na większą skalę dzięki utworzeniu oddziałów zagranicznych. Spółka zamierza otworzyć oddział w jednym z krajów europejskich, a następnie na rynku amerykańskim lub azjatyckim. Dynamikę rozwoju nowych lokalizacji podyktuje zapotrzebowanie na wysoko specjalistyczne usługi na nowych rynkach.W celu sfinansowania tworzenia oddziałów zagranicznych planowana jest emisja akcji.

Poszerzanie portfolio produktowego

W ramach rozwoju firmy planowane jest poszerzanie porfolio produktowego o produkty branży IT, usługi okołobiznesowe, jak również doradztwo biznesowe.

Strategia spółki jest możliwa do zrealizowania dzięki

  • coraz większej rozpoznawalności firmy na rynku polskim i zagranicznym,
  • coraz dłuższej liście referencyjnej,
  • atrakcyjnej ofercie produktowej,
  • indywidualnemu podejściu do każdego projektu,
  • dostosowywaniu ceny produktów do wymogów klienta,
  • wysokiej jakości świadczonych usług,
  • unikalnym umiejętnościom w niszowych obszarach konsultingu SAP (Treasury),
  • zwiększonym nakładom w obszarze sprzedaży i promocji.