Cash pool – o tym, jak innowacja staje się codziennością. - BPX

Cash pooling, czyli element procesu zarządzania płynnością finansową. Związany jest z chęcią prowadzenia efektywnej polityki zarządzania finansami oraz skłonnością łączenia się w grupy kapitałowe uczestników obrotu gospodarczego.

Nowoczesne produkty finansowe i bankowe tworzą możliwość znacznego zmniejszenia kosztów finansowania bieżącej działalności, powiększenia kapitału i pozycji negocjacyjnej spółek czy zwiększenia wiarygodności przedsiębiorstw na rynku. Z perspektywy zarządzania przedsiębiorstwem stanowi to znaczne oszczędności. A to dopiero początek…

Więcej na ten temat opowiemy na konferencji PCTA w dniach 7 – 9 kwietnia 2016 roku w hotelu Holiday Inn w Józefowie k. Warszawy. Oprócz formy wykładowej, oferujemy również formę konsultacyjną – dla każdego uczestnika zapewniamy pół dnia bezpłatnych konsultacji z ekspertem w dziedzinach:

  • cash pool,
  • płynności finansowej,
  • treasury
    Konferencja obejmować będzie tematy związane z zarządzaniem finansowym. W swoich prezentacjach, nasi specjaliści opowiedzą o konkretnych narzędziach, które usprawniają przepływy finansowe:
  • In House Cash– narzędzie pozwalające na centralizację rozliczeń, dzięki któremu możliwa jest redukcja liczby kont i dokonywanych płatności transgranicznych. Dodając do tego oszczędności, jakie osiągamy przy minimalizacji kosztów związanych ze spreadami kursów walutowych, otrzymujemy wstęp do korzyści, jakie przynosi to rozwiązanie.
  • Banking eXcellence– rozwiązanie, które zapewnia pełną kontrolę i zachowanie przejrzystości w procesie regulowania zobowiązań – to tylko niektóre z możliwości aplikacji Banking eXcellence. Na konferencji opowiemy o tym, jak zintegrować system SAP z bankowymi serwisami internetowymi za pomocą automatyzacji procesu płatności oraz importu i księgowania wyciągów bankowych.
  • BPX Cash Flow eXcellence wspiera procesy zarządzania płynnością finansową w firmie. Wielowymiarowo bada zrealizowane oraz prognozowane przepływy pieniężne, spełniając wymogi raportowania finansowego i zarządczego.

Do zobaczenia w Józefowie!