SAP Collections Management - BPX

SAP Receivables Management

Receivables Management to grupa rozwiązań wspierających procesy w cyklu Order to Cash.

Narzędzia te pozwalają na wykonanie procedur czy czynności, które nie są dostępne w podstawowych modułach, takich jak Sprzedaż i Dystrybucja czy Rozrachunki z Odbiorcami w ramach modułu Finansów, skupionych wokół ewidencji sprzedaży w postaci zleceń czy fakturowaniu.

Receivables Management składa się z kilku współpracujących ze sobą modułów. Mimo wzajemnych relacji, możliwe jest wdrożenie ich niezależnie od siebie, na przykład  poprzez implementację jednego, wybranego rozwiązania w danym czasie.

Ten wpis poświęcony jest rowiązaniu Collections Management.

 

Z artykułu dowiesz się:

  1. Czym jest rozwiązanie Collections Management?
  2. Jakie są jego kluczowe funkcjonalności?
  3. Jakie są korzyści dla biznesu z zastosowania Collections Management?

 

SAP Collections Management

Jest to narzędzie pozwalające na prowadzenie aktywnej windykacji należności w oparciu o predefiniowane strategie. Punktem wyjścia do prowadzenia windykacji należności są oczywiście otwarte pozycje Odbiorców utworzone w ramach modułu Rozrachunki z Odbiorcami.

Specyfika rozwiązania:

Podstawowym narzędziem pracy i kluczową funkcjonalnością modułu jest Lista robocza.

 

Lista robocza, generowana codziennie, zawiera usystematyzowaną listę Kontrahentów, wobec których należy podjąć działania windykacyjne.

O tym, jakie wpisy pojawią na Liście roboczej danego dnia, decydują Strategie Pobierania należności. Strategie Pobierania są zbudowane z Reguł pozwalających na analizę pozycji Kontrahentów a także dotychczasowych podjętych wobec nich działań. SAP dostarcza wiele gotowych algorytmów Reguł Pobierania należności. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby w ramach projektu wdrożeniowego utworzyć własne rozwiązania, oparte na dedykowanej logice biznesowej.

 

W przypadku, gdy zostaną spełnione warunki określone przez Reguły Pobierania w ramach Strategii, Kontrahent otrzymuje przypisane do Reguły punkty wyceny. Sumaryczna liczba punktów uzyskanych w ramach Strategii, determinuje poziom priorytetu na Liście roboczej, a tym samym poziom pilności, z jaką należy zająć się wybranym Kontrahentem.

Narzędzia Listy roboczej:

Wybranie Kontrahenta Listy roboczej pozwala na przegląd listy otwartych pozycji, płatności oraz zarejestrowane do tej pory rezultaty pracy działu windykacji (pochodzące zarówno z modułu Collections, jak i standardowego monitowania).

Jednocześnie, przetwarzanie pozycji Kontrahenta pozwala na zarejestrowanie rezultatu kontaktu w postaci Przyrzeczenia Zapłaty, utworzenia Sprawy Spornej, odłożenia przetwarzania na inny dzień czy po prostu sporządzenia notatki.

 


Korzyści biznesowe:

Praca z wykorzystaniem Collections Management pozwala na osiągnięcie realnych korzyści poprzez:

  1. Zwiększenie efektywności działu windykacji,
  2. Dostęp do wszystkich informacji z poziomu jednej aplikacji,
  3. Obniżenie kosztów funkcjonowania działu windykacji poprzez centralizację,
  4. Ujednolicenie polityki windykacyjnej w grupie,
  5. Zmniejszenie lub wykluczenie zaangażowania zewnętrznych firm windykacyjnych.

Napisz do nas i dowiedz się więcej o dedykowanych rozwiązaniach SAP! bpx@bpx.pl

 

Autor:
Dariusz Krzemiński, Starszy Konsultant SAP

Poprzedni wpis: Jak zostać Project Managerem? Ścieżki PMów w BPX

Kontakt z Nami

W czym możemy Ci pomóc?

Wypełnij poniższe pola i wyślij formularz - odpowiemy niezwłocznie