Akcjonariat - BPX
L.p. Nazwa akcjonariusza Ilość akcji Wartość nominalna akcji (zł) Udział w kapitale podstawowym (%) Udział w głosach (%)
1 Bogusław Cieślak 13.989.740 1,00 84,87% 84,87%
2 Anna Saczuk 1.258.357 1,00 7,63% 7,63%
3 Pozostali akcjonariusze 1.235.494 1,00 7,5% 7,5%
4 Razem 16.483.591 1,00 100% 100%