Aplikacja Banking eXcellence - Integracja SAP z bankowymi serwisami internetowymi
Wróć do SAP

Aplikacja Banking eXcellence

Czym jest Banking eXcellence?

Banking eXcellence jest aplikacją stworzoną w całości przez konsultantów i programistów BPX, która pozwala na integrację systemu SAP z bankowymi serwisami internetowymi poprzez automatyzację procesu płatności oraz importu i księgowania wyciągów bankowych.

Rozwiązanie to umożliwia kontrolę oraz zachowanie przejrzystości w procesie regulowania zobowiązań. Wszystko dzięki centralnemu panelowi płatności, w którym zbierane są informacje o przelewach oraz bogatej funkcjonalności autoryzacji i raportowania.

Bezpieczeństwo płatności elektronicznych

Bezpieczeństwo rozwiązania jest gwarantowane przez szyfrowany kanał komunikacji SSL oraz podpis elektroniczny, używany do potwierdzania przelewów. Ponadto aplikacja Banking eXcellence posiada mechanizm zabezpieczający przed wielokrotnym wysłaniem tych samych danych do banku. Proces akceptacji płatności wychodzących jest kontrolowany za pomocą predefiniowanej procedury.

Własne procedury autoryzacji płatności

Banking eXcellence pozwala na definiowanie własnych procedur autoryzacji, składających się z dowolnej liczby poziomów akceptacji. Wysłanie płatności do banku wymaga akceptacji przez uprawnionych użytkowników, a także zastosowania indywidualnego podpisu elektronicznego. Regulacji podlega również możliwość przeglądania przygotowanych danych płatniczych.

Aktualizacja w czasie rzeczywistym

Banking eXcellence gwarantuje pełną informację o procesie płatności w postaci statusów. Aktualne informacje na temat autoryzacji płatności oraz przebiegu procesu wymiany danych z systemem bankowym są dostępne w panelu aplikacji. Na żądanie użytkownika następuje również sprawdzenie salda określonego rachunku bankowego.

Integracja z SAP

Rozwiązanie Banking eXcellence stanowi uzupełnienie standardowego procesu płatności. Proces akceptacji płatności, generowania i przesyłania danych jest inicjowany, tak jak dotychczas, w systemie SAP.

Banking eXcellence w praktyce

Pierwszym krokiem, który należy wykonać w aplikacji, jest utworzenie plików z przelewami za pomocą przycisku „Utwórz pliki”. Wówczas status plików zostaje zmieniony na kolor zielony. Następnie, przyciskiem „Autoryzacja” możliwe jest podpisanie pliku odpowiednim certyfikatem (certyfikat jest dopisywany do wcześniej stworzonego nośnika), który zostanie automatycznie rozpoznany i zaakceptowany przez Bank. Status autoryzacji zostanie zmieniony wraz z uzyskanym poziomem akceptacji. „Wysłanie” jest ostatnim krokiem, który pozwala na przekazanie pliku do systemu Bankowości elektronicznej szyfrowym kanałem komunikacji. Po chwili Bank wysyła informację zwrotną, potwierdzającą poprawną walidację i przyjęcie do kompletnej realizacji przelewów wskazanych w paczce.

Wyciągi bankowe

Banking eXcellence umożliwia automatyczne pobieranie wyciągów bankowych poprzez usługę Web Service. Aplikacja pozwala także na pobieranie i zapis na serwerze SAP wyciągów bankowych w postaci plików PDF.

Instalacja i konfiguracja

Aplikacja jest zgodna z systemem SAP w wersji ECC 6.0 z każdym poziomem EHP (możliwe jest dostosowanie do innych wersji systemu SAP). Instalacja aplikacji polega na utworzeniu programów oraz obiektów i tabel konfiguracyjnych, dedykowanych rozwiązaniu Banking eXcellence w środowisku SAP. Instalacja aplikacji nie wprowadza żadnych zmian w funkcjonowaniu standardowych rozwiązań i programów dostarczonych przez SAP. Do prawidłowego funkcjonowania aplikacji wymagane jest dostosowanie formatu płatności zgodnie z wersją ISO XML 20022.

Kliknij aby się dowiedzieć jak BPX może pomóc w Twoim projekcie

Kontakt z Nami

W czym możemy Ci pomóc?

Wypełnij poniższe pola i wyślij formularz - odpowiemy niezwłocznie