Planowanie Produkcji, Harmonogramowanie, Program Infor APS
Wróć do Infor Cloudsuite Industrial

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Obszar planowania MRP jest podstawowym narzędziem służącym do bilansowania / kalkulowania zapotrzebowań a następnie zestawiania ich ze sposobami realizacji.

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Planowanie i Harmonogramowanie

01

Zapotrzebowanie

Kalkulacja zapotrzebowań materiałowych na podstawie:

 • Zamówień Klienta,
 • Zleceń produkcyjnych,
 • Prognoz sprzedażowych,
 • Zapasów bezpiecznych,
 • MPS (Główny Harmonogram).
02

Kalkulacja

W ramach przetwarzania zapotrzebowań uwzględniane są między innymi:

 • Czasy dostaw / realizacji,
 • Parametry konsolidacji zapotrzebowań,
 • Minimalne / wielokrotności / maksymalnych ilości Partii
 • Aktualnych obciążeń maszyn i dostępności zasobów,
 • Planowanie w dwóch trybach: czasów ograniczonych i nieograniczonych ze szczegółowością do konkretnych zasobów.
03

Realizacja

Generowanie:

 • Zamówień lub Zapotrzebowań zakupowych,
 • Zleceń lub Harmonogramów produkcyjnych.
04

Pozostałe

 • Możliwość łącznie bezpośredniego (zamówień ze zleceniami w różnych układach)
 • Grupowanie zapotrzebowań według obsługujących planistów,
 • Uwzględnienie kontraktów zakupowych oraz hierarchii dostawców.

Moduł APS (Advanced Planning and Scheduling) znacząco rozszerza działanie klasycznego MRP i oferuje w swoim zakresie:

Moduł planowania (APS) produkcji

01

Długoterminowe planowanie
zapotrzebowań materiałowych
(Stany minimalne / Zamówienie
klienta / Prognozy / Master
Production Schedule)

02

Sposoby realizacji zapotrzebowań
(Zlecenia Produkcyjne /
Harmonogramy Produkcyjne /
Zamówienia Zakupu)

03

Rozkładanie procesu w czasie
(wykres Gantt-a / bilans mocy
produkcyjnych).

Moduł Harmonogramowania produkcji

01

Operacyjne harmonogramowanie w krótkim lub średnim okresie

02

Przydzielenie (kolejkowanie) operacji technologicznych na odpowiednie zasoby i stanowiska (w tym planowanie zasobów ludzkich).

03

Harmonogram uwzględnia między innymi priorytety, algorytmy, reguły harmonogramowania, obciążenia, możliwości użycia konkretnych zasobów, kalendarz produkcyjny.

W ramach modułu harmonogramowania i planowania produkcji możliwa jest praca w ramach następujących procesów:

 • Analizy What-If | budowa alternatywnych planów i harmonogramów,
 • Analiza obciążeń | analiza profili obciążeń zasobów w ramach dostępnych godzn,.
 • Analiza wąskich gardeł | z perspektywy dostępności zasobów oraz dostępności materiałów / półproduktów,
 • Kolejkowanie | pracowanie na wyliczonej kolejce realizacji operacji zwizualizowanej wykresami Gantt-a na poziomie globalnym oraz poszczególnych zleceń,
 • Powiązania i zależności | analiza powiazań pomiędzy zapotrzebowaniami a sposobami realizacji na poziomie szczegółów oraz podsumowań planowania.

Kliknij aby się dowiedzieć jak BPX może pomóc w Twoim projekcie

Kontakt z Nami

W czym możemy Ci pomóc?

Wypełnij poniższe pola i wyślij formularz - odpowiemy niezwłocznie

Jestem zainteresowany jak BPX może pomóc mi z moimi projektami