Zmiany w zakresie Ordynacji podatkowej – JPK - BPX

W ubiegłym miesiącu w bardzo szybkim tempie wprowadzono zmiany w zakresie Ordynacji podatkowej. 7 czerwca 2016r. Prezydent podpisał ustawę z 13 maja 2016r. zmieniającą Ordynacje Podatkową i inne powiązane ustawy. Tydzień później (14 czerwca) nowa ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Zmiany dotyczą Jednolitego Pliku Kontrolnego, w którym podatnik zobowiązany jest przekazywać księgi podatkowe i dowody księgowe na żądanie organu podatkowego.
Już od 1 lipca 2016 przepis dotyczy dużych firm, a od 1 lipca 2018 przepis dotyczyć będzie małych i średnich firm.
Dodatkowo, zgodnie z nowym obowiązkiem prawnym podatnicy (poza zwolnionymi z VAT) zobowiązani są do obowiązkowego i comiesięcznego przesyłania szczegółowych danych podatkowych VAT zgodnych z deklaracją VAT-7 w formie struktury XML JPK_VAT.

W sytuacji kiedy na żądanie organu podatkowego dany podmiot nie przedstawi powyższego pliku w terminie, zostaną zastosowane przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego. Dokładnie tak, jak ma to miejsce w przypadku nieprzedstawienia dowodów w formie papierowej.

Przygotowanie odpowiedniego rozwiązania to bardzo złożone przedsięwzięcie dla każdej firmy. Dlatego jako eksperci w tego typu rozwiązaniach, zachęcamy do kontaktu z nami na adres jpk@bpx.pl