Władze spółki BPX S.A - BPX

Skład osobowy Zarządu:

  • Prezes Zarządu: Bogusław Cieślak
  • Wiceprezes Zarządu: Anna Saczuk
  • Wiceprezes Zarządu: Michał Osoba
  • Członek Zarządu: Michał Lipiec

Skład osobowy Rady Nadzorczej:

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej: Tomasz Chudzikowski
  • Członek Rady Nadzorczej: Łukasz Piasecki
  • Członek Rady Nadzorczej: Bianka Kunicka Chudzikowska
  • Członek Rady Nadzorczej: Jarosław Kuśnierz
  • Członek Rady Nadzorczej: Adam Burski