Moduł Advanced Analytics - Zaawansowane analizy - Platforma Qlik - BPX
Wróć do Qlik

Moduł Advanced Analytics

Zwykle organizacje przechodzą przez kolejne fazy rozwoju systemu Business Intelligence:

Raportowanie

Prezentowanie wartości wykonania poszczególnych wskaźników, proste trendy i porównania do budżetu.

Samodzielna analiza danych

Wykorzystanie możliwości wizualizacji narzędzi BI do analizowania zgromadzonych danych.

Zaawansowane analizy

Predykcja, automatyzowanie wniosków i optymalizacja procesów na podstawie zgromadzonych danych.

Zaawansowane analizy w Qlik pozwalają integrować rozwiązania statystyczne
i Machine Learning w aplikacjach Qlik.

Moduł Advanced Analytics - Zaawansowane analizy - Platforma Qlik

Qlik pozwala na integrację z zaawansowanymi silnikami analitycznymi i wykorzystanie ich mocy obliczeniowej w połączeniu z technologią in-memory. Dzięki temu uzyskujemy dostęp do zaawansowanych algorytmów statystycznych takich jak:

  • Analiza korelacji
  • Prognozowanie
  • Regresja
  • Drzewa decyzyjne
  • Text mining
  • Sieci neuronowe
  • Analiza wieloczynnikowa
  • Analiza Monte Carlo

Silnik Qlik może być integrowany z zewnętrznymi silnikami do obróbki danych takimi jak Python, Spark, R. Technologia łączenia z innymi silnikami została opisana i udostępniona przez Qlik na licencji open-source co pozwala na tworzenie dedykowanych połączeń także do innych silników analitycznych.

Zaawansowane analizy - Platforma Qlik

Dane są przesyłane do silnika analitycznego podczas interakcji użytkownika z interfejsem Qlik. Wszelkie funkcje R lub Python są dostępne z poziomu tworzenia wyrażeń Qlik. Dane przesyłane są do silnika wybranego rozwiązania analitycznego. Następnie obrobione dane zwracane są do silnika Qlik i wyświetlane w interfejsie raportowym Qlik. Dane są przeliczane przy każdej interakcji użytkownika, dzięki czemu użytkownik może szybko zmieniać kryteria wejściowe i analizować nowe wyniki.

Funkcje R lub Python są dostępne z poziomu tworzenia wyrażeń Qlik

Kliknij aby się dowiedzieć jak BPX może pomóc w Twoim projekcie

Wypróbuj Qlik Sense Akademia Pana Qlika Skontaktuj się z nami Zobacz demo