Try Before Buying - BPX
Wróć do Qlik

Try Before Buying

Try Before Buying pozwala na przetestowanie możliwości platformy Qlik, rozwiązując konkretny problem biznesowy lub raportowy przedstawiony przez klienta. Projekt realizowany jest w ciągu 5 dni roboczych. Po zakończeniu klient otrzymuje darmowe licencje testowe na okres 30 dni, dzięki którym można testować rozwiązanie w pełnym środowisku serwerowym.

Projekt składa się z 3 faz:

  • Określenie przypadku biznesowego, który będzie przedmiotem TBB
  • Instalacja środowiska i przygotowanie raportu
  • Przedstawienie raportu i krótkie szkolenia z możliwości self service

Projekt pilotażowy w Qlik różni się znacząco od standardowego w IT projektu Proof of Concept, poniższe porównanie prezentuje główne różnice między standardowym PoC a projektem TBB:

PoC (Proof of Concept)
TBB (Try Before Buying)
Skupia się na tym, czy da się coś zrobić technicznie. Często jest to oderwany od biznesu przykład technicznego rozwiązania.
Skupia się na rozwiązaniu konkretnej sytuacji biznesowej u klienta. Ma na celu pokazać wartość narzędzia w konkretnym przypadku biznesowym danym przez klienta.
Cel – wyłącznie udowodnienie konceptu technicznego.
Cel – udowodnienie wartości biznesowej dla konkretnego klienta w konkretnym procesie biznesowym.
Najczęściej rozwiązanie jest przygotowywane na danych demonstracyjnych – dostawcy rzadko pracują w tej fazie na danych dostarczonych przez klienta.
Przygotowywane wyłącznie na realnych danych, dostarczonych przez klienta.
Przygotowywany praktycznie wyłącznie zdalnie (pewne wady mogą być ukrywane).
Praca z klientem, może być też w scenariuszu on site (żadnego ukrywania wad, pełna przejrzystość rozwiązania).

Projekt Try Before Buying ma na celu pokazanie wartości biznesowej w konkretnym przypadku. Pełna przejrzystość projektu pozwala na zobaczenie narzędzia w prawdziwym świetle, bez ukrywania wad i sztucznego wyolbrzymiania zalet.

Jak przetestować system Business Intelligence i przekonać się na własnej skórze, że ta inwestycja to strzał w dziesiątkę?
Zapoznaj się z broszurą TBB – TRY BEFORE BUYING i dowiedz się więcej o naszym projekcie pilotażowym!

Kliknij aby się dowiedzieć jak BPX może pomóc w Twoim projekcie

Wypróbuj Qlik Sense Akademia Pana Qlika Skontaktuj się z nami Zobacz demo