Seeing is Believing - BPX
Wróć do Qlik

Seeing is Believing

Seeing is Believing pozwala na przetestowanie możliwości platformy Qlik, rozwiązując konkretny problem biznesowy lub raportowy przedstawiony przez klienta. Projekt realizowany jest w ciągu 3 do 5 dni roboczych. Po zakończeniu klient otrzymuje darmowe licencje testowe na okres 30 dni, dzięki którym można testować rozwiązanie w pełnym środowisku serwerowym.

Projekt składa się z 3 faz:

  • Określenie przypadku biznesowego, który będzie przedmiotem SiB
  • Instalacja środowiska i przygotowanie raportu
  • Przedstawienie raportu i krótkie szkolenia z możliwości self service

Projekt pilotażowy w Qlik różni się znacząco od standardowego w IT projektu Proof of Concept, poniższe porównanie prezentuje główne różnice między standardowym PoC a projektem SiB:

PoC (Proof of Concept)
SiB (Seeing is Believing)
Skupia się na tym, czy da się coś zrobić technicznie. Często jest to oderwany od biznesu przykład technicznego rozwiązania.
Skupia się na rozwiązaniu konkretnej sytuacji biznesowej u klienta. Ma na celu pokazać wartość narzędzia w konkretnym przypadku biznesowym danym przez klienta.
Cel – wyłącznie udowodnienie konceptu technicznego.
Cel – udowodnienie wartości biznesowej dla konkretnego klienta w konkretnym procesie biznesowym.
Najczęściej rozwiązanie jest przygotowywane na danych demonstracyjnych – praktycznie żaden dostawca oprócz Qlik nie pracuje w tej fazie na danych dostarczonych przez klienta.
Przygotowywane wyłącznie na realnych danych, dostarczonych przez klienta.
Przygotowywany praktycznie wyłącznie zdalnie (pewne wady mogą być ukrywane).
Praca z klientem, może być też w scenariuszu on site (żadnego ukrywania wad, pełna przejrzystość rozwiązania).

Projekt Seeing is Believing ma na celu pokazanie wartości biznesowej w konkretnym przypadku. Pełna przejrzystość projektu pozwala na zobaczenie narzędzia w prawdziwym świetle, bez ukrywania wad i sztucznego wyolbrzymiania zalet.

Kliknij aby się dowiedzieć jak BPX może pomóc w Twoim projekcie

Wypróbuj Qlik Sense Akademia Pana Qlika Skontaktuj się z nami Zobacz demo