Infor CloudSuite Industrial - Zarządzanie Produkcją - BPX
Wróć do Infor

Infor CloudSuite Industrial – zarządzanie produkcją

Infor CloudSuite Industrial daje możliwość (w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa, oraz koncepcji wdrożenia), realizacji produkcji za pomocą kilku obszarów:

 • Zlecenia Produkcyjne,
 • Harmonogramy Produkcyjne,
 • Główny Harmonogram Produkcji,
 • Produkcja Wsadowa.

Dla każdego z typów produkcji można generować dokumentację papierową (wraz z rysunkami), jak i elektroniczną. Każdy ze wskazanych typów produkcji ma specyficzne funkcjonalności pozwalające na różne typy raportowania (uproszczone, bądź też zbierające większe ilości informacji).

Infor CloudSuite Industrial - zarządzanie produkcją 

Moduł realizacji produkcji pozwala na zbieranie informacji dotyczących:

 • transakcji materiałowych,
 • czasów przezbrojeń,
 • czasu pracy na zleceniu produkcyjnym (bezpośredniej),
 • przesunięć pomiędzy stanowiskami,
 • maszynogodzin,
 • czasu prac pośrednich,
 • czasu oczekiwania.

Moduł - Infor CloudSuite Industrial - zarządzanie produkcją 

Kliknij aby się dowiedzieć jak BPX może pomóc w Twoim projekcie