Rozszerzenie Produkcji – Printing and Packaging - BPX
Wróć do Infor

Rozszerzenie Produkcji – Printing and Packaging

Moduł pozwala na usprawnienie procesów w kontekście firm zajmujących się drukiem, produkcją opakowań oraz szeroko pojętym przemysłem papierniczym. W ramach modułu możliwe jest:

 • tworzenie dedykowanych wycen (rozwinięty mechanizm ofertowania), uwzględniając specyficzne parametry branży – dowolnie definiowane przez przedsiębiorstwo,
 • możliwość definiowania operacji produkcyjnych w oparciu o typy branżowe uwzględniające:
  – ogólny typ,
  – papier,
  – kolor,
  – szczegóły operacji.
  Wskazane dodatki branżowe pozwalają definiować formuły cenowe w zależności od zawartych w typach operacji parametrów. Formuły pozwalają na dokładniejsze określenie kosztów wytworzenie, tak aby w odpowiedni sposób zbudować wycenę dla klienta.

Rozszerzenie Produkcji – Printing and Packaging

 • zgodnie ze zdefiniowanymi typami operacji można później realizować produkcję w powiązaniu z:
  – zużyciem papieru,
  – ilość potrzebnych arkuszy,
  – wymiary,
  – parametry dodatkowe zdefiniowane na typach operacji,
  – ilość potrzebnych arkuszy,
  – wymiary,
  – parametry dodatkowe zdefiniowane na typach operacji.

Typy operacji zintegrowane z możliwościami obsługi produkcji wsadowej,

Rozszerzenie Produkcji – Printing and Packaging - screen z narzedzia

Kliknij aby się dowiedzieć jak BPX może pomóc w Twoim projekcie