Raportowanie Produkcji - BPX
Wróć do Infor Cloudsuite Industrial

Raportowanie Produkcji

W ramach raportowania produkcji bezpośrednio na hali produkcyjnej możliwe do wyboru są trzy rozwiązania.

Raportowanie Produkcji

01

Factory Track

02

BPX Reporting

03

Data Collection

Factory Track

Jest to kompleksowy produkt / rozwiązanie służące do raportowania produkcji oraz operacji magazynowych podzielony na trzy składowe.

Shoop Floor

Moduł Produkcyjny przeznaczony do rejestracji między innymi transakcji produkcyjnych takich jak:

 • Robocizny / Maszynogodzin / Przezbrojeń / Prac pośrednich,
 • Prace zespołowe / Brygady,
 • Prace połączone robocizny i maszynogodziny rozdzielane współczynnikami w zależności od stanowiska,
 • Prace Start – Stop,
 • Magazyn Serwisowy
 • Raportowanie prac jakościowych / serwisowych / projektowych.

Warehouse Mobility

Moduł Produkcyjny przeznaczony do rejestracji między innymi transakcji produkcyjnych takich jak:

 • Wykonywanie transakcji logistycznych w oparciu o kody kreskowe,
 • Dostępność z poziomu dowolnych urządzeń z obsługą HTML 5 (lub przez pulpit zdalny).

Time Track

Moduł Produkcyjny przeznaczony do rejestracji między innymi transakcji produkcyjnych takich jak:

 • Śledzenie czasu pracy (wejście – wyjście),
 • Śledzenie urlopów,
 • Kalendarze zmian / tryby pracy zmianowej,
 • Dostępność pracowników.

BPX Reporting

Jest to aplikacja stworzona przez BPX połączona bezpośrednio z CloudSuite Industrial. Pozwala ona na uproszczone raportowanie deklarowanego czasu pracy na zleceniach produkcyjnych. Analogicznie do Factory Track, wspierane jest użycie kodów kreskowych.

Raportowanie bezpośrednio na panelach dotykowych czasu deklarowanej pracy:

 • Przezbrojenia,
 • Roboczogodziny,
 • Maszynogodziny,
 • Połączone transakcje robocizny i maszynogodziny ze współczynnikami podziału,
 • Prace pośrednie,
 • Zakończenie operacji / sztuk na operacji,
 • Przyjęcie na magazyn (PW).

Data Collection

Moduł jest bezpośrednio składową CloudSuite Industrial. Za jego pomocą możliwe jest raportowanie w następujących wariantach:

 • Bezpośrednie wpisywanie danych do systemu ERP przez wybranych użytkowników,
 • Dostępne tabele pośrednie mogące zbierać dane z innych aplikacji / systemów (np. MES lub inna aplikacja do zbierania danych produkcyjnych),
 • Importowanie z Excel danych pochodzących z produkcji.

Kliknij aby się dowiedzieć jak BPX może pomóc w Twoim projekcie